محل تبلیغات شما

تزیین ماست خیار | 55 ایده خوشگل برای تزئین ماست و خیار مجلسی

ماست خیار از محبوب ترین خوراکی های سفره ایرانی است که در کنار انواع سالاد و سبزی خوردن جایگاه ویژه ای از قدیم تا حالا سر سفره های شام و نهار ما داشته است اما برای برخی موقعیت ها مثل مهمانی ها و مجالس که دلمان میخواهد به سفره آب و رنگ بیشتری بدهیم داشتن ایده های خوب و جالب برای تزیین ماست خیار حتما به درد بخور و مفید خواهد بود. مدل هایی که نه خیلی سخت و زمان گیر باشند نه زیادی ساده و بی رنگ و رو . با دیدن عکس های این نوشته حتما شما هم ایده های خوب و خوشگلی برای تزیین ماست در سفره های مهمانی و تلود و . پیدا میکنید .

چطور ماست و خیار را مجلسی تزیین کنیم ؟

تزیین ماست خیار (۱)

تزیین ماست خیار 

تزیین ماست خیار جدید
تزیین ماست خیار با گل محمدی

تزیین ماست خیار (۲)
تزیین ماست خیار و سالاد
تزیین ماست وخیار تک نفره
تزیین ماست وخیار قالبی

تزیین ماست خیار (۳)
تزیین ماست خیار با نعناع
تزیین ماست خیار
تزیین خیارو ماست

تزیین ماست خیار (۴)
تزیین ماست خیار مجلسی
تزیین ماست خیار تک نفره
تزیین ماست خیار یک نفره

تزیین ماست خیار (۵)

ایده تزیین ماست خیار 

ایده تزیین ماست وخیار

 

تزیین ماست خیار (۶)

ایده برای تزیین ماست و خیار
ایده هایی برای تزیین ماست و خیار

تزیین ماست خیار (۷)

مدل تزیین ماست خیار 

مدل تزیین ماست وخیار

تزیین ماست خیار (۸)

مدلهای تزیین ماست وخیار
مدل تزیین سالاد ماست خیار
چند مدل تزیین ماست وخیار

 

تزیین ماست خیار (۹)

مدل جدید تزیین ماست وخیار
شیک ترین مدل تزیین ماست وخیار
جدیدترین مدل تزیین ماست و خیار

تزیین ماست خیار (۱۴)

عکس تزیین ماست خیار 

عکس تزیین ماست خیار با گل محمدی

تزیین ماست خیار (۱۳)

عکس تزئین ماست خیار
تصاویر تزیین ماست خیار
عکس تزیین ماست و خیار

تزیین ماست خیار (۱۲)

تزیین ماست و خیار تصاویر
عکسهای تزیین ماست وخیار
عکس تزیین ماست و خیار جدید

تزیین ماست خیار (۱۱)

عکس از تزیین ماست وخیار
عکس تزیین ماست و خیار مجلسی
عکس تزیین ماست وخیار

تزیین ماست خیار (۱۰)

تزیین ماست خیار مجلسی 

تزیین ماست و خیار مجلسی
تزیین ماست و خیار مجلسی

 

تزیین ماست خیار (۱۵)

اموزش تزیین ماست و خیار مجلسی
انواع تزیین ماست و خیار مجلسی
عکس تزیین ماست و خیار مجلسی

تزیین ماست خیار (۱۷)

تزیین ماست خیار مهمانی 

تزیین ماست خیار برای مهمانی
تزیین ماست و خیار برای مهمانی

تزیین ماست خیار (۱۶)

تزیین ماست و خیار برای تولد
تزیین ماست خیار برای میز شام 
تزیین ماست و خیار برای مجالس 

 

تزیین ماست خیار (۱۸)

تزئین ماست خیار در ظرف

تزئین ماست خیار در ظرف بزرگ
تزئین ماست خیار در ظرف کوچک 

تزیین ماست خیار (۱۹)

تزئین ماست خیار در ظرف مربع
تزئین ماست خیار در ظرف گرد
تزئین ماست و خیار در ظرف بیضی

 

تزیین ماست خیار (۲۰)

تزئین ماست خیار 

تزئین ماست خیار جدید
تزئین ماست خیار با گل محمدی

تزیین ماست خیار (۲۱)

تزئین ماست خیار و سالاد
تزئین ماست وخیار تک نفره
تزئین ماست وخیار قالبی

 

تزیین ماست خیار (۲۲)

تزئین ماست خیار با نعناع
تزیین ماست خیار
تزئین خیارو ماست

تزیین ماست خیار (۲۳)

تزئین ماست خیار مجلسی
تزئین ماست خیار تک نفره
تزئین ماست خیار یک نفره

تزیین ماست خیار (۲۴)

ایده تزئین ماست خیار 

ایده تزئین ماست وخیار

 

تزیین ماست خیار (۲۵)

ایده برای تزئین ماست و خیار
ایده هایی برای تزئین ماست و خیار

تزیین ماست خیار (۲۶)

مدل تزئین ماست خیار 

مدل تزئین ماست وخیار

تزیین ماست خیار (۲۸)

مدلهای تزئین ماست وخیار
مدل تزئین سالاد ماست خیار
چند مدل تزئین ماست وخیار

 

تزیین ماست خیار (۲۹)

مدل جدید تزئین ماست وخیار
شیک ترین مدل تزئین ماست وخیار
جدیدترین مدل تزئین ماست و خیار

تزیین ماست خیار (۳۰)

عکس تزئین ماست خیار 

عکس تزئین ماست خیار با گل محمدی

تزیین ماست خیار (۳۱)

عکس تزئین ماست خیار
تصاویر تزئین ماست خیار
عکس تزئین ماست و خیار

 

تزیین ماست خیار (۳۲)

تزئین ماست و خیار تصاویر
عکسهای تزئین ماست وخیار
عکس تزئین ماست و خیار جدید

تزیین ماست خیار (۳۶)

عکس از تزئین ماست وخیار
عکس تزئین ماست و خیار مجلسی
عکس تزئین ماست وخیار

تزیین ماست خیار (۳۵)

تزئین ماست خیار مجلسی 

تزئین ماست و خیار مجلسی
تزیین ماست و خیار مجلسی

تزیین ماست خیار (۳۴)

اموزش تزئین ماست و خیار مجلسی
انواع تزئین ماست و خیار مجلسی
عکس تزئین ماست و خیار مجلسی

تزیین ماست خیار (۳۳)

تزئین ماست خیار مهمانی 

تزئین ماست خیار برای مهمانی
تزئین ماست و خیار برای مهمانی

تزیین ماست خیار (۳۷)

تزئین ماست و خیار برای تولد
تزئین ماست خیار برای میز شام 
تزئین ماست و خیار برای مجالس 

تزیین ماست خیار (۳۸)

تزئین ماست خیار در ظرف

تزئین ماست خیار در ظرف بزرگ
تزئین ماست خیار در ظرف کوچک 

تزیین ماست خیار (۳۹)

تزئین ماست خیار در ظرف مربع
تزئین ماست خیار در ظرف گرد
تزئین ماست و خیار در ظرف بیضی

 

تزیین ماست خیار (۴۰)

تزیین ماست 

تزیین ماست مجلسی 
تزیین ماست مهمانی 

تزیین ماست خیار (۴۳)

تزیین ماست برای مهمانی و تولد
تزیین ماست با نعناع
تزیین ماست و لبو

تزیین ماست خیار (۴۲)
تزیین ماست با گل محمدی
تزیین ماست و بادمجون
تزیین ماست برای مهمانی
تزیین ماست خیار (۴۱)

ایده تزیین ماست 
ایده برای تزیین ماست
ایده های تزیین ماست

 

تزیین ماست خیار (۴۵)

مدل تزیین ماست مجلسی
مدل تزیین ماست و بادمجون
مدل تزیین ماست و سالاد

تزیین ماست خیار (۴۷)
مدل تزیین ماست بورانی
مدل تزیین ماست با نعناع
مدل تزیین ماست اسفناج

تزیین ماست خیار (۴۶)
مدل تزئین ماست
مدلهای تزیین ماست راحت و زیبا
مدلهای تزیین ماست

تزیین ماست خیار (۴۴)

تزیین ماست مجلسی
تزیین ماست بورانی مجلسی
تزیینات ماست مجلسی

تزیین ماست خیار (۴۸)

مدل تزیین ماست مجلسی
تزیین آش ماست مجلسی
انواع تزیین ماست مجلسی

تزیین ماست خیار (۴۹)
عکس تزیین ماست مجلسی
تزیین ماست و اسفناج مجلسی
تزیین ماست راحت و مجلسی

تزیین ماست خیار (۵۰)

تزیین ماست برای مهمانی
تزیین ماست و بادمجان برای مهمانی
طرز تزیین ماست برای مهمانی

تزیین ماست خیار (۵۱)

تزیین ماست قشنگ مهمانی
تزیین ماست ساده برای مهمانی
تزیین روی ماست برای مهمانی

تزیین ماست خیار (۵۲)

عکس تزیین ماست ساده
عکس تزیین ماست برای تولد
عکس تزیین ماست و خیار مجلسی

تزیین ماست خیار (۵۳)

عکس تزیین ماست و اسفناج
عکس تزیین ماست اسفناج
عکس تزیین ماست چکیده

تزیین ماست خیار (۵۴)

عکس تزیین ماست قالبی
عکس تزیین ماست لبو
عکس تزیین ماست و لبو

تزیین ماست خیار (۲۷)

آموزش تزیین ماست 
آموزش تزئین ماست خیار
اموزش تزیین ماست و خیار 

تزیین ماست خیار (۵۵)

در مورد خواص تغذیه ای ماست خیار بیشتر بدانید :

حالا که صحبت از تزیین ماست خیار شد بد نیست بدانید این مهمان قدیمی سفره های ایرانی خواص تغذییه ای زیادی دارد . این است که به سراغ سایت

تبیان رفتیم و این دو مقاله علمی در مورد خواص جالی در مورد ماست + خواص شگفت انگیز خیار را جمع آوری و در اینجا بازنشر کرده ایم که مطالعه آن قطعا برای شما مفید خواهد بود.

خواص شگفت انگیز ماست 

ماست از هند باستان شناخته شده است. در هند باستان مخلوط ماست و عسل را غذای می‌نامیدند.

ماست از تخمیر شیر به دست می‌آید، پس از حرارت دادن شیر تا دمای 80 درجه سانتی‌گراد و تغییر و تخریب پروتئین کازئین در شیر و اضافه شدن استرپتوکو و بیفیدوباکتری‌ها در شیر ه ایجاد شده و پس از سرد کردن تا دمای 45 درجه سانتی‌گراد بین 7-4 ساعت ماست به دست می‌آید.

ماست دارای سه نوع کم‌چرب، با چربی متوسط و پرچرب می‌باشد که یک لیوان 240 سی‌سی ماست حاوی 12 گرم پروتئین، 15گرم کربوهیدرات و 300-280 میلی‌گرم کلسیم می‌باشد. ویتامینB12 , B2، پتاسیم و منیزیم در شیر فراوان است.

1- پیشگیری از پوکی استخوان (استئوپروز)

مصرف کلسیم و ویتامین D از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. کلسیم در تمامی سنین در حجم و استحکام استخوان نقش اساسی دارد و ویتامین D جذب کلسیم را بالا می‌برد. برای دارا بودن استخوان‌های محکم روزانه 800 تا 1000 میلی‌گرم کلسیم لازم است که سه لیوان ماست آن را تأمین می‌کند. امروزه بسیاری از انواع ماست‌ها با ویتامین D غنی شده است، روزانهIU  400 ویتامین D برای جذب کلسیم لازم می‌باشد.

2- کاهش خطر فشارخون بالا

در تحقیقات اخیری که در دانشگاه مادرید اسپانیا بر روی 5000 نفر انجام شد 50 درصد خطر فشارخون بالا در افرادی که روزانه 3-2 سهم ماست کم‌چرب مصرف می‌کردند کاهش پیدا کرد؛ دانشگاه هاروارد اعلام کرده است که کلسیم موجود در لبنیات در باز شدن عروق و کاهش فشارخون نقش دارد.

3- بهبود سیستم گوارش

ماست به بهبود مشکلات گوارشی زیر کمک می‌کند:

    • عدم تحمل لاکتوز؛ درحالی‌که 8 درصد جمعیت جهان نسبت به شیر حساس هستند، پژوهشگران اعلام کرده‌اند که شیر دارای لاکتوز و پروتئین کازئین است که افراد به آن آلرژی دارند و در ماست این دو عامل به مقدار حداقل وجود دارد، در صورتی که یک لیوان ماست، همان مقدار پروتئین و کلسیم را به افراد می‌رساند.
    •  یبوست؛ ماست به دلیل دارا بودن پروبیوتیک‌ها فعالیت روده را افزایش داده و از یبوست جلوگیری می‌کند.
    •  سرطان روده؛ هنگامی که فعالیت روده افزایش یابد و مدفوع در روده تجمع پیدا نکند تا مواد سمی و رادیکال‌های آزاد ایجاد شود، خطر ابتلا به سرطان روده کاهش می‌یابد.
  • عفونت پیلوری معده؛ ماست اسید معده را معتدل کرده و سوزش معده را که باکتری هلیکوباکترپیلوری ایجاد می‌کند کاهش می‌دهد. در تحقیقات اخیر در تایوان ماست به دلیل دارا بودن لاکتوباسیلوس در درمان عفونت هلیکوباکتر مفید می‌باشد و خطر ابتلا به سرطان معده را کاهش می‌دهد.

4- کاهش عفونت دستگاه تناسلی در ن

کاندیدا (Candida) سبب عفونت دستگاه تناسلی می‌گردد و بیماری بسیار شایع در ن است. PH مناسب دستگاه تناسلی حدود 5/4- 4 می‌باشد. در افراد دارای کاندیدا PH حدود 6 می‌باشد. در تحقیقات اخیر افرادی که روزانه یک لیوان ماست به مدت یک ماه مصرف کردند، PH دستگاه تناسلی از 6 به 4 رسیده و عفونت کاندیدا در آن‌ها به صورت محسوس کاهش پیدا کرده است.

5- ایجاد احساس سیری و کاهش وزن بدن

یک لیوان ماست با چربی متوسط حاوی 130کیلوکالری انرژی می‌باشد. در تحقیقات اخیر بر روی دو گروه 15 نفری از افراد، میان‌وعده‌های حاوی مقدار یکسان  130 کیلوکالری (یک لیوان ماست و انواع آب‌میوه) به افراد داده شده است. در افرادی که ماست را میان‌وعده خود انتخاب کردند در وعده غذایی اصلی خود به میزان کمتری ماده غذایی مصرف کردند؛ محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ماست احساس سیری را در افراد افزایش می‌دهد.

همچنین کلسیم موجود در شیر و ماست سبب افزایش متابولیسم شده و سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد و در درازمدت سبب کاهش وزن بدن می‌گردد.

6- درمان مشکلات روحی با مصرف ماست

مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد پروبیوتیک موجود در ماست طبیعی می‌تواند به بهبود روحیه افراد کمک کند چرا که این مواد قادرند عملکرد مغز را تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات پیشین نشان داده بود باکتری‌های مفید، مغز موش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند اما هیچ تحقیقی همین امر را در مغز انسان تأیید نکرده بود. مطالعه پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس نشان داد افرادی که روزانه دو وعده ماست پروبیوتیک مصرف می‌کنند عملکرد مغزی هوشیارانه‌تری دارند چه در فعالیت استراحت مغزی و چه در واکنش به یک کاری که نیازمند توجه احساسی است. این تحقیقات نشان داده است برخی از محتویات ماست می‌تواند شیوه‌ای که مغز به محیط واکنش نشان می‌دهد را تغییر دهد. پیش از این تأثیرات مثبت باکتری‌های مفید موجود در فراورده‌هایی مانند ماست بر ارتقای سطح ایمنی بدن نشان داده شده بود.

خواص شگفت انگیز خیار 

این میوه - سبزی سرشار از مواد مغذی مختلف مانند لیگنان‌ها و فلاوونوئیدها می‌باشد. این ترکیبات خواص آنتی‌اکسیدانی، ضد التهابی و ضدسرطانی دارند. فکرش را بکنید اگر خیار نبود سالاد شیرازی هم نبود و اگر سالاد شیرازی نبود لوبیا‌پلو و کلی از غذاهای خوشمزه دیگر هم صفایی نداشتند. بعد از گوجه فرنگی، کلم و پیاز، خیار یکی از اصلی‌ترین سبزیجاتی است که در سرتاسر جهان کشت می‌شود.

1- خیار و خواص ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی آن

خیار حاوی آنتی‌اکسیدان‌های زیادی از جمله ویتامین C، بتاکاروتن، منگنز و کلی آنتی‌اکسیدان دیگر مانند کرستین، اپی‌ژنین، لوتئولین و غیره می‌باشد. این آنتی‌اکسیدان‌‌ها قاتل رادیکال‌های آزاد شوم بوده و همچنین ضدالتهاب هستند.

2- خیار و خواص ضدسرطانی آن

پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص خواص ضدسرطانی خیار هنوز در مراحل اولیه قرار دارد اما با این حال بهتر است بدانید که محققان ابراز امیدواری کرده‌اند بتوانند از ترکیبات موجود در خیار به نام کوکوربیتاسین‌ها» داروهای ضدسرطانی بسازند. محققان معتقدند که این ترکیبات می‌توانند جلوی ظهور و رشد سلول‌های سرطانی را بگیرند. از این گذشته این میوه سبزی حاوی مواد مغذی ضدسرطان دیگری به نام لیگنان‌ها هم می‌باشد. اگر می‌خواهید سرطان سینه، سرطان رحم، سرطان تخمدان و سرطان پروستات از شما دور باشد خیار بیشتری میل کنید.

3- خیار و تأثیر آن روی پوست و مو

خیار سرشار از آب است و مصرف آن برای شفافیت پوستتان موثر است. اگر پوست خیار را دوست ندارید آن را دور نریزید و بدانید که پوست آن برای تسکین خارش پوست و آفتاب سوختگی مفید است. اگر می‌بینید که چشم‌هایتان پف کرده، زیر چشم‌هایتان گود رفته یا سیاه شده است خیار را دریابید چون خواص ضدالتهابی آن برای رفع این قبیل مشکلات کار ساز است.

سیلسیوم و گوگرد موجود در خیار به رشد سریع‌تر موها کمک می‌کند. برای این که بیشتر از خواص این سبزی بهره‌مند شوید آب آن را با آب هویج یا آب اسفناج مخلوط کنید.

5- خیار برای مقابله با بوی بد دهان و مراقبت از دندان‌ها

یک حلقه خیار را به سقف دهانتان چسبانده و به مدت سی ثانیه با زبانتان نگه دارید. ترکیبات فیتوشیمیک موجود در این سبزی باکتری‌های دهان را که باعث بوی بدن می‌شوند خنثی می‌کند. آب خیار هم برای افرادی که از مشکلات مربوط به لثه و دندان‌ها رنج می‌برند مفید است. خیار منبع فوق‌العاده‌ی فیبرهای غذایی است که این فیبرها هم برای حفظ سلامت دهان و دندان موثر است.

6- خیار برای لاغری و هضم غذا

خیار کم کالری و در عین حال سرشار از آب است. برای همین هم برای افرادی که قصد لاغری دارند بسیار مفید است. میزان بالای آب و فیبرهای غذایی موجود در خیار باعث می‌شود که بدنتان از شر سموم موجود در سیستم گوارشی خلاص شود و هضم غذا هم با راحتی بیشتری صورت بگیرد. اگر دچار یبوست هستید توصیه می‌کنیم که هر روز خیار میل کنید. به خاطر این که مصرف منظم خیار یک درمان طبیعی برای یبوست محسوب می‌شود.

7-خیار برای درمان دیابت، کاهش کلسترول و کنترل فشارخون

آب خیار حاوی هورمونی است که سلول‌های پانکراس برای تولید انسولین به آن نیاز دارند. انسولین نیز برای بیماران دیابتی مفید است. محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از ترکیبات خیار به نام استرول می‌تواند به کاهش کلسترول بالا کمک کند. از این گذشته این سبزی حاوی میزان زیادی پتاسیم، منیزیم و فیبرها است. حتماً می‌دانید که فیبرهای غذایی برای تنظیم فشار خون بالا بسیار مفید است.

8- خیار برای سلامت مفاصل و بهبود نقرس

خیار یکی از منابع سیلیس است که برای سلامت مفاصل بسیار مفید است. از این گذشته خیار سرشار از ویتامین‌های A، B1، B6، C و ویتامین D، اسیدفولیک، کلسیم، منیزیم و پتاسیم می‌باشد. ترکیب آب خیار با آب هویج برای تسکین نقرس و دردهای آرتریتی مفید است به خاطر اینکه میزان اسید اوریک را کاهش می‌دهد.

9-خیار برای حفظ سلامت ناخن‌ها

اگر ناخن‌های دست و پاهایتان زود می‌شکنند باید بدانید که میزان بالای سیلیس موجود در خیار مانع از سستی و شکنندگی ناخن‌ها می‌شود.

10- خیار و خواص ادرارآوری آن

خیار حاوی حدود 90 درصد آب است و برای همین هم مانند یک دیورتیک طبیعی عمل می‌کند یعنی اینکه ادرارآور است. برای همین هم از طریق ادرار ضایعات بدن را دفع می‌کند. مصرف منظم خیار برای دفع سنگ کلیه نیز م

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
کلیک کن Breathing_مرجع تبلیغات جذاب و دوست داشتنی شما طراحی لوگو در اردبیل حس دیزاین مرجع حقوقی وب سایت شمس، وکلای مجرب تهران :) System News سیستم نیوز مجله اینترنتی هنرستان قائمیه شهرکرد تولیدی مانتو خانه سفال